Lindström HIFI-TECH

Konsult inom ljud, IT och elektronik

Våra tjänster

Våra tjänster

 • Rådgivning och problemlösning inom ljud, HIFI och akustik
 • Framtagning av kompletta lösningar och Installation av utrustning
 • Arbetsplatsanpassningar m.a.p ljud och hörsel
 • Akustikmätningar och åtgärdsförslag
 • Utveckling av elektronik och ljud för utställningar m.m
 • Design och 3D printning av reservdelar, komponenter mm.

Produktförsäljning

Kontakta oss

Uppdragsgivare

 • Hörselvården - Region Gotland
 • Logopedmottagningen - Region Gotland
 • Syncentralen - Region Gotland
 • Tolkcentralen - Region Gotland
 • Adz Annonsbyrå AB
 • Arbetsförmedlingen 
 • Fenomenalen Science Center
 • Försäkringskassan
 • HE Teknik & Event AB
 • Visby Internationella Tonsättarcentrum
 • Wisbystrand

Tidigare & pågående projekt

Region Gotland, Hemsebadet, Romabadet.och Solbergabadet

Installation och service av ljudanläggningar i badhus.


Marinmuseet Karlskrona

Utveckling, tillverkning och installation av långvågsradioapparater för utställning.


Länsmuseet Visby

Utveckling och installation av A/V-lösning till fartygsutställning.


Region Gotland, Hörselvården
Installation och service av hörselhjälpmedel för hem och skolmiljö.


Kustbevakningen på Gotland

IT-support i land och på fartyg.


Diverse privat- och företagskunder

Tillverkning av specialanpassade datorer enligt kundkrav.


ELLA Rockutbildning, Fårösund

Byggt inspelningsstudio


Sandkvie Studio Visby

Service och ombyggnad av utrustning i inspelningsstudio.


Fenomenalen Science Center
Utveckling, tillverkning och installation av ljudlösning till kompissoffa.